Националната художествена академия и Московския социално-педагогически институт подписаха споразумение за сътрудничество

2015.10.15

През месец май 2015 в Москва се състоя среща между ректора на Московския социално-педагогически институт професор Дмитрий Мелников и професор Петер Цанев, в която беше уговорено подписването на споразумение за сътрудничество между НХА и МСПИ. На тази среща присъстваха и ръководителят на катедрата по философска антропология и арт терапия професор Владимир Никитин и ръководителя на департамента за международни отношения д-р Дария Серегина. След срещата с ректора, пред студенти от всички факултети на института професор Петер Цанев и професор Владимир Никитин проведоха съвместен майсторски клас, посветен на методите и техниките на арттерапията в областта на психологията, педагогиката и социалната работа

Сподели