„Настоящите“ – изложба на студенти от специалност „Метал“

2023.06.07

09 – 22 юни 2023
Откриване: 09 юни 2023 г., 17:30 часа
Галерия „Средец“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17
 
Катедра „Метал“ към Факултета за приложни изкуства и дизайн в Националната художествена академия е основана през 1991 г. Първоначално ръководител и единствен преподавател по главните учебни дисциплини „Метал“ и „Композиция“ е доц. Георги Чапкънов. След провеждане на поредица от конкурси за нови преподаватели през 90-те години на ХХ век се оформя екип от най-добрите специалисти в различните области на художествения метал, като всеки от професорите създава свое специализирано ателие: Богомил Николов – ръководител ателие „Медална пластика“, Димитър Делчев – „Ювелирно изкуство и дизайн“, Велислав Минеков – „Металопластика“, Иван Славов – „Скулптура“, а по-късно и доц. Емил Бачийски – „Метална пластика за конкретна среда“. Дългогодишен преподавател по дисциплината „Рисуване“ е доц. Кирил Матеев. 
Днес, като възпитаници и наследници на първооснователите, в катедрата преподават и придобилите докторска степен главни асистенти: Зоя Лекова, Мирена Златева и Венцислав Шишков. До 2023 г., в специалността се дипломират над 250 студенти в бакалавърска степен, над 120 магистри и 9 изследователи с образователно-научна степен „Доктор“. 
 
Единствена по рода си у нас, но традиционна за почти всички висши художествени учебни заведения в Европа, катедра „Метал“ постепенно изгражда и доказва своята мисия – да създава висококвалифицирани кадри в областта на пластичните изкуства, както в художественотворчески план, така и в педагогически и научноизследователски аспект. Непрекъснатата активна дейност и множеството изяви на студентите в национални и международни проекти, изложби, симпозиуми, форуми, спечелените от тях награди и отличия, формират необходимост от своевременна регистрация и популяризиране на актуалните им артистични реализации.
 
Изложбата „Настоящите“ в галерия „Средец“ към Министерството на културата има за цел да представи най-добрите учебно-творчески резултати на всички настоящи студенти – бакалаври и магистри. 
Застъпеното в учебната програма голямо жанрово разнообразие на художествената обработка на метали, налага последователно запознаване на студентите с богатото културно наследство по нашите земи, с теоретични познания относно свойствата на металите, с методите на проектиране и композиране, формообразуване и визуализация на идеен проект, с различните практически техники и технологии за създаване на художествено произведение – от миниатюрата до монументалната творба, „от желязото до златото“.
 
Автори:
Гергана Бернардова, Даниил Данаилов, Никола Андреев и Ния Старидолска от I курс;
Александра Попова, Виктория Димитрова, Дзиацен Хуан, Карина Амбарцумян, Никола Михов, Ния Димитрова и Хуеййен Луо от II курс;
Дарин Костов, Димитър Иванов, Дона Константинова, Мартина Драгова, Моника Зашева, Никол Александрова и Петя Тодорова от III курс;
Миглена Александрова и Денилин Георгиев от IV курс;
Атанас Борисов, Василена Станчева, Петя Танева и Цветан Панайотов от I курс магистри.
 
 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели