Научна конференция „Културно наследство – изкуство – музеи“ в чест на чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова

2024.05.27

29 – 30 май 2024 г., Галерия „Академия“
ул. „Шипка“ 1, София
 
На 29 и 30 май 2024 г. в галерия „Академия“ на Националната художествена академия (ул. „Шипка“ 1) ще се състои официалното откриване на юбилейна научна конференция „Културно наследство – изкуство – музеи“ в чест на чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова. Проф. Сантова е водещ изследовател в областта на изкуствознанието, фолклористиката, етнологията, културната антропология, музеологията, материалното и нематериалното културно наследство. Дългогодишен преподавател е в Националната художествена академия, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През годините работи активно в полето на администриране на науките за културата, културни институции и разработки на културни политики в страната.
 
Конференцията предлага богата програма с участието на 40 водещи учени и експерти от институти на Българска академия на науките, висши училища и музеи в страната. Тематиката на докладите обхваща научната проблематика, в които е работила през годините чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова.
 
Организатори: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Национална художествена академия и Исторически музей – Чипровци
 
Повече за чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова:
Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова е била заместник-министър на културата, дългогодишен директор на Института за фолклор при БАН, първи директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Дългогодишен председател е на ИКОМ – България. Била е председател, зам.-председател, член на Националния съвет по нематериално културно наследство при министъра на културата, както и на други съвети в Министерството на културата – по музейно дело, културен туризъм, читалища и пр. Носител е на поредица отличия, сред които Златен век – звезда и Грамота от името на министъра на културата за изключителен принос в развитието на българската култура, Възпоменателен медал „50 години България в ЮНЕСКО“ от името на министъра на външните работи, отличие „За заслуги към БАН“ и Грамота от председателя на БАН за цялостна дейност за изследване и популяризиране на българското нематериално културно наследство. 
Особено значима е работата на чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова в областта на нематериалното културно наследство (НКН), като тя работи активно за приложението в страната на постановките на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003). Чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова представлява България в първия Междуправителствен комитет на ЮНЕСКО за опазване на НКН, тя е автор и/или ръководител на екипите, разработили първите три вписвания на български елементи в Световната представителна листа на ЮНЕСКО на елементи на НКН. През последните години чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова участва в работата по оценката и селектирането на представените кандидатури от държавите-страни по Конвенция 2003 за вписване в Световните листи на ЮНЕСКО като член на Световния експертен орган, създаден в лоното на ЮНЕСКО, за тази цел.
 
 
ПРОГРАМА
 
ДЕН 1 | 29 май 2024 г.
 
11:30 – 12:00 Регистрация
12:00 – 13:00 Откриване на конференцията и поздравления
 
13:00 – 15:00 Сесия 1
Модератор: гл. ас. д-р Пламена Заячка, ИЕФЕМ – БАН
 
проф. д. изк. Чавдар Попов, НХА
Изкуствознанието днес: проблеми и предизвикателства
 
чл.-кор. проф. д. изк. Иванка Гергова, ИИИзк – БАН
Украински следи в българското художествено наследство
 
проф. д-р Зарко Ждраков, Пламен Орфеев, НХА
Златното вретено на Великата богиня майка
 
доц. д-р Бойка Доневска, НХА
Културната памет като част от моделите за художествена идентификация в съвременното българско изкуство
 
гл. ас. д-р Сузана Николова, НХА
Нови аспекти в развитието на музеологията и кураторството в България през последното десетилетие
 
гл. ас. д-р Даниел Фокас, НХА, ИЕФЕМ – БАН
Християнският храм – опазване и обживяване. По примери от София и Софийско
 
14:30 – 15:00 Дискусия
15:00 – 15:15 Кафе пауза
 
15:15 – 17:15 Сесия 2
Модератор: гл. ас. д-р Миглена Иванова, ИЕФЕМ – БАН
 
доц. д-р Стефан Белишки, НХА
Технологично проучване на картината „Жена с гълъб“ от Иван Мърквичка
 
доц. д-р Пламен Събев, РИМ – Велико Търново
Реставрация на икона, изписана от тревненския зограф Цоньо Симеонов
 
проф. д-р Николай Ненов, РИМ – Русе
Торта „Гараш“ – градски мит и конструиране на наследство
 
гл. ас. д-р Светлана Антова, ИЕФЕМ – БАН
Скрити градски истории от Белоградчик. Етнологичен прочит на архитектурния разказ от началото на ХХ век
 
доц. д-р Павлин Чаушев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Проникване на „модерна“ техника за записи и възпроизвеждане на говор и музика в новоосвободена България
 
гл. ас. д-р Ива Станоева, ИЕФЕМ – БАН
Облеклото в градовете според документи от 1888 – 1889 г., съхранявани в Научния архив на Българска академия на науките
 
16:45 – 17:15 Дискусия
 
 
ДЕН 2 | 30 май 2024 г.
 
10:00 – 12:00 Сесия 3
Модератор: гл. ас. д-р Ива Станоева, ИЕФЕМ – БАН
 
проф. д-р Мариела Модева, УниБИТ
Ролята на т. нар. GLAM-сектор (галерии, библиотеки, архиви, музеи), както и на недвижимите културни ценности като ресурс за развитието на културния туризъм
 
проф. д. н. к. Иван Кабаков, СУ „Св. Климент Охридски“
Демоиновационни занаяти: демонстрации и иновации
 
проф. д-р София Василева, УниБИТ
Българският дебат за културното наследство и европейската интеграция. Променящата се роля на музеите
 
проф. д-р Светла Димитрова, РЕМО „Етър“
Музейно брандиране (примерът на музей „Етър“)
 
проф. д.и.н., д.н.к. Вера Бонева, УниБИТ
Музеят на Чудомир в Казанлък (2014 – 2024)
 
гл. ас. д-р Мирена Тодорова-Екмекджи, ИЕФЕМ – БАН
Представяне, осигуряване на достъпност, опазване и популяризиране на културно наследство чрез дигитализация и дигитални медии
 
11:30 – 12:00 Дискусия
12:00 - 12:15 Кафе пауза
 
12:15 – 13:30 Сесия 4
Модератор: гл. ас. д-р Мирена Тодорова-Екмекджи, ИЕФЕМ – БАН
 
д.н. Силва Налбантян-Хачерян, Министерство на културата
Възможности за финансиране на дейности за опазване на нематериалното културно наследство
 
гл. ас. д-р Милена Любенова, гл. ас. д-р Стела Ненова, ИЕФЕМ – БАН
Читалищата и техните архивни сбирки в опазването на нематериалното културно наследство – проблеми и перспективи
 
доц. д-р Петьо Кръстев, ИЕФЕМ – БАН
Съвременно преосмисляне на фолклорната музика: електронни клавишни инструменти
 
гл. ас. д-р Галина Лукановa, ИЕФЕМ – БАН
Хоровото пеене в България – история и културни политики
 
13:15 – 13:30 Дискусия
13:30 – 14:30 Обедна пауза
 
14:30 – 16:15 Сесия 5
Модератор: гл. ас. д-р Стела Ненова, ИЕФЕМ – БАН
 
доц. д-р Петя Банкова, ИЕФЕМ – БАН
Детството във фокуса на културното наследство
 
проф. д. н. к. Маргарита Карамихова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Сияйните нюанси на къната
 
доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ – БАН
Топоси на наследство – възможности за валоризацията им (по примера на Ивайловградско)
 
гл. ас. д-р Пламена Заячка, ИЕФЕМ – БАН
Европейските културни маршрути в България – потенциал и перспективи за туризъм
 
гл. ас. д-р Йелис Еролова, ИЕФЕМ – БАН
Съвременно управление на молитвените домове на мюсюлманите в България – промени, предизвикателства и проблеми
 
гл. ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ – БАН
Да изобретиш изобретеното. Мартеницата и нейното място в икономическата индустрия на социалистическа България.
 
16:00 – 16:15 Дискусия
 
16:15 – 17:30 Сесия 6
Модератор: арх. Мирелла Кафкова, ИЕФЕМ – БАН
 
доц. д-р Петко Христов, ИЕФЕМ – БАН
Кръвната жертва (курбан) сред българите и гагаузите в Бесарабия – балканско културно наследство, локална ритуална практика или национален маркер?
 
гл. ас. д-р Миглена Иванова, ИЕФЕМ – БАН
Фолклор, културно наследство и идентичност. Представата на българите в България за традиционното изпълнителско изкуство на българите в Бесарабия (по материали от местната варненска преса през социалистическия период)
 
д-р Юлия Попчева, ИЕФЕМ – БАН
Групите за „народни танци“ на българите в чужбина като културни медиатори
 
гл. ас. д-р Невена Димитрова, ИЕФЕМ – БАН
Българската общност в Монреал: съхраняване и представяне на културно наследство в светлината на Конвенция 2003: понятието за общност и динамика на/в трансмисията на културни познания
 
17:15 – 17:30 Дискусия
17:30- 17:45 Кафе пауза
 
17:45 – 18:45 Сесия 7
Модератор: гл. ас. д-р Даниел Фокас, НХА, ИЕФЕМ – БАН
 
д-р Емилия Бояджиева-Пеева, бивш докторант на ИЕФЕМ – БАН
Живи практики с маскиране от Азия
 
арх. Мирелла Кафкова, докторант, ИЕФЕМ – БАН
Традиционните строителни умения и Закона за занаятите
 
арх. Ирина Аргирова, докторант, ИЕФЕМ – БАН
Какво се крие зад фасадата? Обживяване на архитектурната среда
 
18:30 – 18:45 Дискусия
 
Закриване на конференцията
 
 

Файлове за изтегляне

Сподели