НХА вече притежава работен каталог на колекцията на Стефан Кънчев в Музейната й сбирка

2020.11.08

Проектът за тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция „Стефан Кънчев“ в Музейната сбирка на НХА е реализиран от катедра „Плакат и визуална комуникация“ по програмата за научна и художественотворческа дейност на Академията за 2020 г.
Работата по него (март – октомври) съществено подобри съхранението на произведенията (оригинали), като детайлно ги систематизира и подреди по области. Картотекирането се допълни и визуално с направения преди време дигитален фотоархив. Това значително редуцира необходимостта от физическо търсене и обработване, а намирането на конкретна творба в бъдеще ще става несравнимо по-лесно и бързо. Инициативата създаде и работен каталог, в който всеки фонд е онагледен с умалени изображения на архивните единици. 
Каталогът с работите на Стефан Кънчев, съхранявани в Музейната сбирка на Академията е публикуван и под формата на печатно издание с присъден ISBN номер.
 
Творчески екип: 
гл. ас. д-р Ненко Атанасов – автор и ръководител, преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“, д-р Милена Балчева – Божкова  – уредник Музейна сбирка на НХА, гл. ас. д-р Георги Павлов – преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“, Емилио Бората – докторант в катедра „Плакат и визуална комуникация“ и студентите „бакалаври“: Валентин В. Щинков, Здравко Сираков, Июан Ду (Венера), Константин Иванов, Никол Дечева и „магистри“: Тома Гълов и Мартин Сейчев

Галерия

Сподели