Нов политически плакат

2018.05.16

70 години
Плакат и визуална комуникация
Изложба • Плакати на студенти от специалността•
•Музей на социалистическото изкуство•
19 май – 28 септември 2018
откриване • 19 май (събота) • 18:00 
Европейска нощ на музеите софия 2018

Като естетически и социален феномен на модерната епоха, от всички останали изобразителни видове плакатът отразява най-точно, ясно и остро политическия и обществен климат на времето. Твърде често анонимен, истинско „дете на улицата“, плакатът достига най-бързо до своите зрители. Той трябва да въздейства с призивната си сила, да бъде лозунг, знак, заклинание и символ. Да убеждава и да подтиква към действие. 
Историята на българския политически плакат през ХХ век има своите върхове и падения. Той се превръща в знаме на левите сили между двете световни войни, прокламирайки новите социални идеи на времето. В първите няколко години след 9 септември 1944 г. художници без специална подготовка в областта на плакатното изкуство – графици и живописци, проправят пътищата пред българския плакат, търсят и намират неговата същност, специфика и изразни средства. В периода на сталинския култ българският плакат се превръща в ерзац на самия себе си, подчинявайки се на принизените критерии и директивите на нормативната естетика. През 60-те, 70-те и 80-те години няколко генерации професионално подготвени плакатисти извеждат плакатното изкуство на съвременно ниво, а многообразието на техните пластически възгледи определя характера на българската плакатна школа. 
Изложбата „Нов политически плакат“ е съвместен проект на Музея на социалистическото изкуство и Националната художествена академия. Тя предлага една различна гледна точка, нов фокус към тематичната проблематика на музейната институция. Наред с това дава възможност за изява на най-младата генерация български плакатисти. Сигурен съм, че в решаването на своите академични задачи студентите са се сблъскали с всички предизвикателства на най-сложната и специфична жанрова разновидност на плаката – политическата тема. Днес тя е освободена от идеологическата преса на времето, от политическите и естетически „съображения“, от диктата на инвеститора в лицето на партия и държава. Остава въпросът какво ще бъде новото лице на българския политически плакат и какъв ще бъде неговият обществен резонанс. 
Мисля, че изложбата „Нов политически плакат“ е актуална както с проблематиката, която разглежда, така и с диалогичната връзка между Музея и неговата публика. В нея виждам шанс за оценка на способността на творческото и обществено съзнание, на неговата реакция, осмисляне и отношение към социалната проблематика на днешния ден.
НИКОЛАЙ УЩАВАЛИЙСКИ
Завеждащ филиал
„Музей на социалистическото изкуство“
Национална галерия

Един от поводите за тази проява стана коментарът на журналиста Стефан Джамбазов от „Въпреки.com“ за малкото политически и социални плакати в изложбата ни по случай седемдесетгодишнината на специалността в Арт център Банкя. Естествено, аз не бях съвсем съгласен с това твърдение и се позовах на търсеното жанрово разнообразие в подбора им. Изясних също, че в своето обучение нашите студенти имат конкретна учебна задача – политически плакат. 
Скоро след това, в неслучаен разговор с изкуствоведа Николай Ущавалийски, споделих намерението ни със студентите да посетим Музея на социалистическото изкуство, чийто уредник е той. Николай подхвърли, че би било хубаво после да направим там и изложба с плакати. До Музея още не сме стигнали, но събирайки двата коментара, се роди идеята за настоящото събитие. Студентите спешно получиха задачите си, като по-голямата част от плакатите в тази експозиция бяха направени в последните два месеца и прибавени към работите от предходните няколко години. С колегите от катедрата селектирахме настоящата колекция, а проф. Георги Янков предложи името й – „Нов политически плакат“. 
През юбилейната учебна година нашата специалност имаше добро сътрудничество с много организации и градове, включително със седемдесетгодишния Димитровград. Днес отбелязваме още едно – със седемдесетгодишната Национална галерия. Благодарим за поканата и възможността да покажем част от работата на нашите умни и талантливи студенти. Дано тук видим новото лице на българския политически плакат, особено ние, които помним предишното. Дано и студентите за добро са се сблъскали с далечното за тях минало, за да могат по-освободено да мислят за настоящето и бъдещето.
Проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
Катедра „Плакат и визуална комуникация“
Национална художествена академия

В ИЗЛОЖБАТА УЧАСТВАТ СТУДЕНТСКИ РАБОТИ НА:
Александър Тодоров, Анна Гинева, Антония Ламбиева, Божидара Йонова, Валентин Щинков, Валентина Добрева, Владислава Григорова, Гергана Стефанова, Дана Тилева, Димчо Станев, Добра Камбурова, Дъзн Чен Уан, Евгения Тошева, Елена Каймаканска, Елизавета Ангелова, Елина Джанаварова, Емилио Бората, Жаклина Жекова, Здравко Сираков, Ива Сеферова, Иван Кашлаков, Ивана Милчанска, Ивона Пейчева, Июан Ду, Калина Илиева, Карина Добрева, Карина Талпова, Кира Михайлова, Кристиян Марчев, Кристиян Терзиев, Мариета Павлова, Мария Мартеева, Мария Чешмеджиева, Марияна Иванова, Мира Турлакова, Мирослав Живков, Моника Борисова, Моника Иванова, Моника Цветанова, Никол Дечева, Петрония Апостолова, Петър Чучулигов, Рада Миладинова, Ралица Стоянова, Светослава Михайлова, Стан Парталев, Стела Стоянова, Теодора Върбанова, Тома Гълов, Хасан Халилов, Христина Димова, Христо Буцев

Файлове за изтегляне

Сподели