Онлайн консултации на ЮНЕСКО на тема „Приобщаващо образование“

2018.09.14

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО, е инициирала онлайн консултации със страните членки по съставянето на новия регулярен глобален мониторингов доклад за 2020 г. (GEM 2020). Темата на международното проучване ще бъде с фокус върху приобщаващото образование. Глобалният мониторингов доклад ще изследва бариерите, пред които най-уязвимите са изправени, като по-специално внимание ще бъде отделено на хората с увреждания.
Консултациите са с продължителност 8 седмици, като страните членки са поканени да предложат свои анализи, данни, научни доклади, изследвания, стратегически документи и оценки, примери с добри практики на успешно провеждани политики в сферата на образованието.
Лансираните онлайн консултации, както и концептуалната бележка могат да бъдат открити на следния електронен адрес: https://2020educationreportconsultation.wordpress.com/
 

Сподели