ПОСЛЕДНИТЕ 10 – изложба на студенти от специалност „Живопис“ в НХА – София и Филиал Бургас

2024.05.18

18.05 – 14.06.2024 
 
Откриване: 18 май 2024 г., 18:00 часа
Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“ – Кюстендил 
 
ПОСЛЕДНИТЕ 10 е заглавието на пътуваща изложба живопис, представяща постиженията на студентите в специалност „Живопис“ в Националната художествена академия в София и Филиала ѝ в Бургас от последните 10 години. Експозицията цели да представи таланта на младите художници, някои от които вече дипломирани, други от тях са настоящи студенти в бакалавърската и магистърската програма на специалността. Всеки от ръководителите на живописните ателиета в Академията: проф. д-р Кирил Божков, проф. д-р Здравка Василева, проф. Божидар Бояджиев и гл. ас. д-р Юлиан Станкулов и гл.ас. д-р Живка Маринова избира петима студенти, чиито работи да бъдат представени в изложбата „Последните 10“. Сред тях ще бъдат представени и творби на студенти на проф. Андрей Даниел.
Експозицията ще бъде представена в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – гр. Кюстендил, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – гр. Сливен, Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – гр. Ловеч и др. 
В рамките на експозицията ще бъдат организирани отворени беседи за историята на Академията и катедра „Живопис“, възможностите за професионално развитие, целящи да представят предимствата на образованието в Академията, нейното значение и влиянието ѝ в изграждането на културния облик на страната ни от първите години на нейното съществуване до днес.
 
Участват: Кристина Костова, Милен Йовчев, Ивет Димитров, Иван Чакъров, Деян Димитров, Йордан Велков, Гергана Балабанова, Дейвид Тадесе, Димитър Бочуков, Александрина Дакова, Елеонора Терзиева, Анжела Терзиева, Богдан Богданов, Ягмур Станкулова, Гергана Николова, Ангеларий Димитров, Елена Велкова, Лилияна Александрова, Иван Тодоров, Силвия Богоева, Калия Калъчева, Деян Янев, Минко Йовчев, Дара Желязкова, Борислав Янев, Николина Енчева, Ния Василева, Михаил Гавраилов, Адриана Банчева и Борислава Кирова. 
 
Проектът „Последните 10“ се финансира по Програмата на Националната художествена академия за присъщата ѝ научна и художественотворческа дейност за 2024 г.
 
Експозицията „Последните 10“ в Художествена галерия „Владимир Димитров“ е част от Европейска нощ на музеите 2024. 
 

 

Галерия

Сподели