Предприемаческа програма ABLE Activator

2022.10.25

Предприемаческата програма на ABLE Activator, която се организира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) ви кани да се включите в интензивния курс ABLE Activator.
 
Целта на инициативата е да развие лидерските и предприемаческите умения на 30 активни студенти и млади професионалисти на възраст от 20 до 35 години, давайки им практическо знание относно стъпките за разработването на бизнес или социален проект, но по-важното - куражът да не спират да се развиват и осмеляват да променят света около себе си. 
 
Програмата стартира на 3-ти февруари 2023 г., а желаещите могат да кандидатстват за участие до 11-ти декември 2022 г. на https://activator.bg/.
 
Програмата е базирана изцяло на метода на учене чрез преживяване с много задачи и симулации, които да развият креативност и критичното мислене на студентите. Курсът ще протече в рамките на 6 уикенда, като всеки от тях ще покрие следните модули:
·  Лидерски потенциал и предприемачество (3-5 февруари)
·  Генериране на идеи и формиране на екипи (11-12 февруари)
·  Създаване на стойност и тестване приложимостта на идеите (24-26 февруари)
·  Бизнес модел, ценообразуване и встъпване на пазара (11-12 март)
·  Маркетингова стратегия, продажби и преговори (18-19 март)
·  Демо ден и приветствие в общността (29 март, 7-9 април)
 
Програмата се провежда на английски език и има такса за участие.
 
За студенти са предвидени 5 пълни стипендии.

Повече информация може да видите на https://activator.bg/ и на ABLE Activator

Сподели