Представяне на книгата •Езикът на пространството във византийската иконография•

2015.05.18

автор д-р Александър Стойков
 
21 май 2015 г. (четвъртък), 18:00 часа
Галерия „Академия“, НХА
Изданието ще бъде представено от доц. Христо Добаров
 
„Езикът на пространството във византийската иконография“ е научен труд, съставен от 95 глави, разпределени в два основни раздела. 
Първият раздел – „Теория на изреченията във византийската иконография“, акцентира върху теоретичните основи на византийското живописно пространство. Сърцевина на този раздел са главите, посветени на структурната иконография – на нейната история, отличителни черти, на взаимоотношенията й с добре известната сценична иконография, на паралелите й с бинокулярната перцепция, с дескриптивната геометрия, с физиологията на бинокулярната обратна конструкция. Един от най-важните теоретични резултати е констатирането на сакралната роля на картинната равнина и психологическия ефект на огледалната инверсия. Особено внимание е отделено на актуалната несъвместимост между византийското изображение и перспективната система. 
Вторият раздел – „Теорията на думите във византийската иконография“ е работно ядро на книгата. В него детайлно са разгледани конкретните елементи, които изграждат пространството във византийската живопис. Текстовете са подкрепени с изобилно количество илюстрации. 
 
Трудът е онагледен със 760 цветни и 16 черно-бели илюстрации на иконографски сцени от всички региони на разпространение на византийската живопис – днешните държави Гърция, Италия, Турция, Кипър, Египет, Сирия, Йордания, Израел, Палестина, България, Македония, Грузия, Армения, Украйна, Сърбия, Косово, Русия и др. Текстът е подкрепен с илюстрации от всички видове произведения на византийската живопис: мозайки, фрески, икони, миниатюри, релефи, инкрустации и везби, изработени между ІІ и ХV век. 
 
През 2014 г. книгата бе преведена и издадена на английски език - Language of Space in Byzantine Iconography и отбеляза онлайн продажби в Италия, САЩ, Русия, Германия, Гърция. Изданието на английски бе зачислено в библиотеката на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Бартоломей и бе подарено на Римския папа Франциск І поради общохристиянския език на сакралната визуална система. 
 

Сподели