Представяне на книгата „Изобразително изкуство и детско творчество“ на хон. преп. д-р Николай Маринов Динев

2024.05.17

17 май 2024 г., 17:00 часа
Галерия „Академия“
ул. „Шипка“ 1, София
 
На 17 май 2024 г. (петък) от 17:00 часа в галерия „Академия“ на Националната художествена академия ще бъде представена книгата „Изобразително изкуство и детско творчество“ , с автор хон. преп. д-р Николай Маринов Динев. Изданието ще представи проф. д. изк. Петер Цанев.
 
 
 
 
Книгата на Николай Маринов Динев е обърната към света на децата художници, станали видими за нашата култура през призмата на модерното изкуство и естетика. Парадигмата на модернизма успя да очертае нова концептуална територия на взаимодействие между идеята за индивидуална свобода на детската личност и творческите инстинкти за фигурално изследване и стилистични експерименти.
Художниците знаят, че тези които смятаме за „надарени“ в рисуването, не просто са по-напреднали от останалите, а рисуват по качествено различен начин. Известно е, че артистично надарените деца притежават превъзходна визуална памет и кодират визуалната информация по специфичен начин с акцент върху формите и визуалните характеристики като обръщат повече внимание на самия изобразителен процес и съпътстващите го възможности за открития и вариативност.
Вдъхновената персонална мисия на автора да насърчава ново оценяване на детските рисунки през годините намери своеобразна кулминация в два уникални кураторски проекта, реализирани с участието на съвременни български художници, инспирирани от детското изкуство и образност в галерията на СБХ на ул. Шипка 6 в София: „Стратегии в контекста на Детството“ (2007) и „Кутии за сънища” (2011).
Книгата на Николай Динев „Изобразително изкуство и детско творчество“ има идея да представлява интерес не само за арт ценители и широк кръг почитатели на детското творчество, а и да е полезна за студенти, преподаватели, художници отдадени  на занимания с деца, на възпитание чрез изкуство.
 
Изданието „Изобразително изкуство и детско творчество“ е осъществено в рамките на открития конкурс за научна и художественотворческа дейност на Националната художествена академия.
 
За автора:
Николай Динев (Николай Маринов Динев) завършва НХА, спец. „Живопис“ през 1997 г.  През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Развитие на идеята за „детско изкуство“ през втората половина на ХХ век (Изследване на взаимовръзките между детското творчество и иновативните търсения на съвременните български художници през последните две десетилетия на ХХ век и началото на ХХI век)“. От 2009 г. преподава в НХА дисциплината „Методика за художествено надарени деца“. От 2012 г. ръководи и преподава в Детско ателие „Резонанс“ – Пловдив (към галерия „Резонанс“).
 
Кураторски проекти:
2007 г., „Стратегии в контекста на Детството“ - Изложбен комплекс СБХ, ул. „Шипка“ 6 – София
2011 г., „Кутии за сънища“ – Изложбен комплекс СБХ, ул. „Шипка“ 6 – София
 
https://nikolay-marinov.com
 

Галерия

Сподели