Представяне на магистърска програма „Фотография“ във Филиал Бургас на НХА

2024.05.30

о.к.с. „Магистър“ ФОТОГРАФИЯ 
Професионално направление: Изобразително изкуство–8.2
Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението: 3 семестъра (1575 часа)
Професионална квалификация: магистър 
 
На 31 май 2024 г. (петък), от 11:00 часа в НХА – Филиал Бургас (Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас) художествена академия ще се състои представянето на най-новата магистърска програма, предлагана във Филиала на Академията – Фотография. 
 
Магистърската програма ще представят: доц. д-р Бойка Доневска, ръководител на катедра „Изкуствознание“ и ас. д-р Генади Гатев, преподавател в специалността. 
 
Магистърската програма „Фотография“ има за цел да изгражда знания и умения, свързани с възможностите на фотоизображението, с неговия език и естетика, с теоретичната и техническата му основа, както и с мястото и значението му в съвременното изкуство по света и в България.
 
Обучението се провежда от утвърдени преподаватели чрез лекции, интензивни практически курсове, изпълнение на кратки художествени проекти, дискусии, посещения на гостуващи лектори, уъркшопи. Студентите имат на разположение съвременно техническо оборудване, чрез което на професионално ниво да развиват своята индивидуална работа. Програмата дава технически и творчески умения за реализации в областта на класическата и съвременната фотография чрез свободен избор на различни допълнителни курсове и уъркшопи. Като основен подход в учебния процес е възприета индивидуалната работа с всеки студент, която стимулира развитието на личната креативност и потенциал.
 
Завършилите програмата магистри получават специализирани познания и компетентност в областта на:
– историята и теорията на фотографията;
– практиката и творческите експерименти с класически и съвременни фотографски технологии, като форма на визуално изразяване;
– критичното и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на съвременното изкуство;
– работата в мултидисциплинарни области (изобразително изкуство, фотография, фотоинсталация, експериментален филм, видеоарт).
 
По време на следването си, студентите имат възможност да вземат участие в специализирани научни проекти, изложби, творчески ателиета, практики и летни академии, организирани от НХА.
През втората година студентите проектират и осъществяват дипломна работа в сътрудничество с водещ хабилитиран преподавател и представят резултата от творческия процес в края на третия семестър на обучението.
 
Със своята комплексна подготовка, магистрите получават възможност за перспективно кариерно развитие в областта на съвременното изкуство, художествената, репродукционната и документалната фотография, като фотографи в киното и рекламата, в преподавателската сфера, културните индустрии и туризма и др.
 

Сподели