ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ – конкурс за студенти от НХА

2023.03.10

Конкурсът се организира от Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (Факултет за изящни изкуства) в рамките на двустранно споразумение и учредяване от Ротари клуб София-Балкан на ежегодна награда-отличие за студент на Националната художествена академия от Факултета за изящни изкуства.
 
Тема на конкурса за 2023 г. „ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ“
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности във Факултета за изящни изкуства към НХА
 
Изисквания към конкурсните работи: 
– Всеки участник може да представи до 2 произведения без оглед на използваните материали, техники и формат;
– Работите трябва да съответстват на зададената тема;
– Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, кратко описание на идеята и цена на произведението. 
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 15.03.2023 до 16.05.2023 г.
Събиране на работите на 17 и 18 май от 10:00 до 12:00 ч. в залата на АС
 
Жури
Журито по конкурса ще бъде съставено от трима преподаватели от НХА и двама представители на Ротари клуб София-Балкан
 
Обявяване на резултатите
Резултатите ще бъдат обявени до 25 май 2023 г.
 
Награда:
Наградата в размер на 1000 лв. включва и художествено оформен награден плакет, почетния знак на Ротари клуб София-Балкан, както и диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската тема за 2023 г. „ПРЕОТКРИЙ РОТАРИ“
 
За контакти: Диди Спасова (НХА) 0882515114, d.spasova@nha.bg
 
За Ротари клуб:
Ротари Интернешънъл (или Ротари) е най-голямата и най-стара организация с идеална цел в света. Това е доброволческа, хуманитарна и неправителствена организация с нестопанска цел, включваща 34000 клуба в над  200 страни с общо над 1,2 милиона членове.
Декларираната цел на организацията е да събира на едно място лидери, които доброволно да отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света.     
Целите на Ротари са да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като създава и възпитава високи етични норми и стандарти в бизнеса, личния и обществения живот, социално и икономически да подпомага различни групи и да работи за тяхното интегриране. Международното разбирателство, добрата воля и мира са сред основните задачи на организацията, а един от най-големите й успехи е борбата и почти пълното ликвидиране на полиомиелита (детския паралич) в света.
Ротарианците са обединени от идеята за приятелство, добротворството и стремежа да спазват високи морални принципи в службата си на обществото.

Сподели