Преподаватели от НХА представиха пред бургаски медии новата магистърска програма на Филиал Бургас „Културното наследство на българското Черноморие“

2023.04.07

 
Доц. д-р Бойка Доневска – ръководител на катедра „Изкуствознание“ и проф. Зарко Ждраков гостуваха днес в бургаската телевизия „Канал 0“, Общинско радио „Гласът на Бургас“ и в сутрешния блок на БНР, за да представят спецификата, влючените дисциплини и перспективите, които дава най-новата магистърска програма на НХА „Културното наследство на българското черноморие“.
 
Магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ представя българското културно наследство от древността до Модерната епоха с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. Тя запознава с най-важните историографски теории за българската култура, както и разпространените, предимно в медийното пространство, митологеми и стереотипи. Приложени са съвременните тенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност. Програмата създава умения в интерактивното популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности в Черноморския регион, адекватни на съвременното състояние на културното наследство под закрила на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
 
Обучението в магистърската програма се провежда от утвърдени преподаватели - изкуствоведи, историци, археолози, реставратори, специалисти в областта на арт-мениджмънт и  др. Като основен подход в учебния процес е възприета индивидуалната работа с всеки студент, която стимулира развитието на личната креативност и потенциал.
Завършилите програмата магистри, получават специализирани познания и компетентност в областта на:
- художественото и културно наследство, създадено в Черноморския регион. 
- организацията и управлението на дейности, свързани с разработване на културни коридори, изготвяне на пътеводители на художествените паметници и селища в Черноморския регион.

Сподели