Процеси

2015.06.02

Изложба на студенти от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ на НХА
4-13 юни 2015
Галерия „Мисията“
Културен институт към МнВР
Откриване – 4 юни, 18 часа
 
Изложбата представя творби на студенти от І и ІІІ курс от специалност „Текстил- изкуство и дизайн“, с ръководител проф. Анна Бояджиева. Експозицията показва елементите на творческите процеси свързани с учебната програма на съответния курс на обучение, а именно усвояване принципите на двумерното и пространствено текстилно изкуство.  
В показаните творби  студентите експериментират с различни материали, изразни средства, технологии, за да изведат своите артистични идеи. Експонирани са двуизмерни произведения, предназначени за стена и обекти, инсталирани в пространството, както и интерактивни инсталации.
Необходимостта да се погледне на художествения текстил по нов начин вълнува младите автори, предизвиква тяхната креативна енергия и ги провокира към новаторски художествени решения.  Така те създават не само новото лице на текстила, но и на съвременното българско изкуство.
Участници: Анна Киркова, Анелия Петрова, Виктория Василева, Емилия Господинова, Йоанна Атанасова, Мария Василева, Петя Желязкова, Петя Маркова (студенти ІІІ курс) Елисавета Ангелова, Деница Боева (студенти І курс) 
Проф. Анна Бояджиева – ръководител на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“
Д-р Мила Стоева – хон. асистент 
 
Специалност Текстил е основана през 1960 г. от проф. Марин Върбанов – изключителен творец, преподавател и изразител на новите форми в текстилното изкуство. Това са и годините на бурната промяна на изкуството в световен план, която предопределя развитието на новата специалност като търсеща новаторски решения, изследваща националната традиция и изпълнена с професионализъм и творческа страст. 
Днес, вдъхновени от  това наследство, преподавателите и студентите следват не лекия път на съвременни творци, които  предусещат световните тенденции в областта на текстилното изкуство и дизайн.

Сподели