Проект •градскАБуква• на специалност •Плакат и визуална комуникация• в телевизионната галерия на БНТ и НХА

2014.05.22

Проект посветен на 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 
Инициативата за специално отбелязване на един от най-българските празници – 24 май – от катедра „Плакат и визуална комуникация”, като част от Националната художествена академия вече е придобила традиционен характер и тази година се провежда за четвърти път. Основният фокус – буквите – във всеки проект се разглеждат в различен аспект и от различна гледна точка. Настоящото издание има за цел да изяви симбиозата между букви и градска среда. Студентите от специалността откриват и запечатват с помощта на фотографията различни букви от кирилската азбука, скрити в уличките, парковете и сградите на София. По този начин те провокират зрителя да погледне по един нетрадиционен начин на заобикалящата го действителност и да намери в нея неподозирани, съществуващи, но неоткрити до този момент от него елементи. Идеята, че буквите са в „буквалния“ смисъл навсякъде около нас, не само по рекламите и в печата, е основен мотив на проекта. С малко въображение всеки би могъл да ги намери, и често тези „саморасли“ букви са по-хармонични, по-непосредствени,  изпълнени с вътрешна енергия и самобитност, отправни точки за нови хрумвания и идеи.
Тазгодишната инициатива има две основни прояви. Бихте могли да я видите, първо, на оградата на Националната художествена академия срещу Националната библиотека, и второ, в телевизионната галерия на БНТ и НХА в предаването „Денят започва с култура“, където студентите Крикор Папазян и Мирослав Живков разказаха повече за проекта и плакатите си.

Галерия

Сподели