Проект „Подлезите на Подуяне“

2015.06.16

Част от Календара на културните събития на Столична община, финансиран от СО Дирекция „Култура“.
Със съдействието на район „Подуяне“

Подлезите на бул. „Ботевградско шосе“ имат важни социални функции, но в настоящия момент са заредени с типичното за подобен тип съоръжения потискащо усещане. Пешеходците преминават неохотно и забързани към отсрещната страна на големия булевард.

Осем дипломанти от специалност „Стенопис“ от НХА под ръководството на проф. д-р Боян Добрев работят, за да създадат нова енергия на места, където хората обикновено се страхуват да преминат, и да осмислят тези места за контакт по нов начин, а с това и града, нашият град – София.

Програма „Събития на столичните райони“ на Столична Община подкрепя младите творци в тяхната нелека задача да осмислят по нов начин градската среда на Подуяне. Ще бъде поставен фокус върху обществено значими теми и проблеми на тези естествени кръстовища на големия град. Идеята е подлезите да станат нови културни средища израснали извън традиционния център на столицата, които биха насърчили активния контакт на гражданите в тези нови културни пространства.

Реализацията на стенописните проекти се очаква да привлече публика, обичайно не участваща в културния живот на столицата, и да преосмисли обикновено вандализираните подлезни пространства с един заразителен пример.

Ето какво споделиха студентите за проектите си:

Александър АлександровИдеята за този проект ми беше подсказана от интересния профил на стената, която състояща се от две части под ъгъл, предполага използването на интересна визуална комуникация с преминаващите през подлеза. Слизащите по стълбите минувачи или тези идващи от вътрешността на подлеза, първо забелязват съответната половина от работата и продължавайки, в последствие, виждат и продължението, което ги кара да изтълкуват смисловата връзка между двете части, като могат да се отдръпнат и визуално да обхванат произведението цялостно. В самата работа е засегната темата за човешкия микрокосмос, като частица от първичното древно съзнание. Човешкото съзнание и най-вече детското съзнание, което по своята необятност може да се сравнява само с потискащо невъобразимия Универсум и което с израстването бива свивано и вкарвано в "разумни" рамки. Това е манифест за способността да мислим и мечтаем в големи мащаби. Черния цвят на бебето повтаря цвета на необятното, в което се рее космонавтът, задавайки въпросът - Къде се намира космонавтът - в космоса или в безкрая на разума?

Вероника ПарашкевоваSoundwave creation е проект, които търси връзката между два абстракции – звуковата и визуалната, създавайки трета. Амплитудите, динамиката – линии на емоцията и въображението. Музиката, като хармония с целия заобикалящ свят, които също трепти под определена вибрация. Всеки трепти със собствената си такава и всъщност линиите, които създаваме вътрешно, определят и външните им проявления. И всичко си взаимодейства. Как изглежда мелодията на въображението ти ?

Ивелина СтойчеваГрадската среда предоставя много възможности за реализиране на стенописи.  Те са неизменна част от градското пространство, правейки го по-приятно и красиво. Достъпни са и могат да бъдат видени от всеки човек. Участват в изграждането на цялостният облик на града. Затова реших да реализирам проекта си „Град и природа“ в изхода на подлез №6 на бул. „Ботевградско шосе“. Използвани са стилизирани растителни елементи, листа в ярки цветове, които се противопоставят на градската среда, с идеята да бъде привлечено вниманието на зрителя към природата и към нейното опазване, както и да бъдат предизвикани приятни емоции у хората, преминаващи през подлеза.

Златина Йорданова, „Духът на града“ – Разположен на комуникативно място – в подлез, проектът ми изразява движението и отношенията човек-град и човек-природа. Подлезът е място, през което ежедневно и по необходимост минават множество хора, затова смятам, че облагородяването му чрез изкуство е необходимо, неразривно свързани помежду си и влияещи на градския облик, оформящи го и определящи го. Избрани за изобразяване са слизащи и качващи се хора на фона на природна среда, които да олицетворяват връзката между човек, изкуство, град и околна среда.

Лена Старибратова – Lost in Nature – Lost in Nature е артистичен проект разгърнат в мащабна композиция заемаща изхода на подлез №5 на бул. „Ботевградско шосе“. С декоративно представените природни елементи и части от градската среда и живот има за цел да бъде провокиран зрителят да претопи сивотата на ежедневието си и да обърне поглед към природата и настроението на града. Използвани са стилизирани елементи, които бързо да изпращат посланието към забързаните минувачи. Чрез личната гледна точка за града искам да се доближа до простотата на пътните знаци и в същото време бъде внушен ритъма на живота. Голямо предизвикателство е преобразуването на едно подобно внушително по размер пространство от градската среда, но вярвам, че такъв проект би имал значително въздействие върху преминаващите хора и би подобрил осезаемо средата.

Мартин СтратиевПроектът акцентира върху монетаризацията на творческата дейност с няколко гледни точки към проблематиката – от една страна, нуждата на всеки човек, който иска да бъде част от обществото, да превърне труда си в средства за живот, от друга страна, критика към липсата на уважение и признание спрямо твореца. Желанието е за размишление върху процесите, които протичат в самата личност, когато е наложително да се нагажда в творческото си проявление към нуждите и желанията на поръчителя или обществото. Засяга се и ролята на твореца в обществото като облагородяващ физическата и психологическата среда за останалата част от социума чрез творческата му проява. Естетиката на проекта се опира върху някои скорошни тенденции в уличното изкуство и в западно-европейската стенопис. Обоснована е от средата – изцяло урбанистичната локация в подлеза предполага намеса в този стил, като целта в изпълнението е да се отличи от проявите на вандализъм в подлезните пространства чрез показването на ясна и обособена идея, професионално изпълнение и цялостно оформление на голямо пространство в рамките на един проект. Едрите форми са определени, както от монументалния размер на пространството, така и от желанието за изчистено и директно послание, което да е лесно разпознаваемо и силно въздействащо.

Петра Вълчева – Lost in the City – Градът, като организъм в своята динамичност и забързаност често се интерпретира като сива ,натоварваща действителност със своето еднообразие и безразличие, въздействаща негативно. Проектът Lost in the City търси обратната страна на нещата - цветните петна из между сивите панели, различните типажи, различието на всеки детайл, мелодията на града със своята комедия, подобно на детска  игра, защото начина, по който гледаме на света, го прави такъв, какъвто е. 

Галерия

Сподели