Първият брой на електронното списание ИЗКУСТВО И КРИТИКА, издание на НХА вече е факт

2020.11.06

Първият брой на електронното списание „Изкуство и критика“, издание на Национална художествена академия за научна и критическа интерпретация на актуални проблеми във визуалните изкуства, вече е факт.
 
Проектът по структурирането и изграждането на интернет платформа за актуални научни публикации има амбицията да продължи прекрасната традиция, заложена в специализираното периодично издание, носещо същото заглавие, чийто първи брой е отпечатан през 2009 година. Още с първите си броеве то предизвика огромен интерес не само сред научните среди в областта на изобразителните изкуства, преподавателите, студентите, но и в много по-широк читателски кръг, доказвайки необходимостта от подобен вид научно издание.  
 
Идеята за подновяването на това авторитетно издание в електронна среда се появи много преди актуалните обстоятелства, предизвикани от обстановката на световна пандемия, вследствие на които все по-голяма част от комуникацията между хората неминуемо се случва чрез глобалната интернет мрежа. Една от основните цели на електронната академична платформа за научни изследвания и публикации в областта на изобразителните изкуства и дизайна бе да се впише адекватно в съвременните динамични форми на предаване и получаване на информация, допускащи интерактивност и възможност за директно проследяване на линкове към външни информационни ресурси. 
 
Изданието ще представя не само теоретични изследвания върху различни области и периоди от историята на изкуството, акцентирайки върху нови интерпретативни научни подходи, анализи, но и професионален поглед и оценка на динамиката и разнообразието на културните процеси и явления в съвременния обществен живот. По този начин списанието би допринесло за популяризирането на актуални академични, художествени, научни и културни проекти, както и на събития с национално и международно участие и значение. Специално място и значение имат аналитичните и кураторски текстове, представящи ярки индивидуални художествени и артистични прояви. 
 
Структурата на академичното електронно издание дава възможност за директен достъп до три основни раздела: Научни съобщения, Оперативна критика и Докторантски изследвания. Кратки резюмета насочват читателя към пълния и илюстриран текст на конкретните публикации, платформата има  и информационен сектор за контакти и указания към авторите, желаещи да публикуват свои текстове. Съдържанието на броевете и кратки резюмета на статиите ще бъдат представени в английската версия на списанието. Периодичността на изданието е два пъти годишно. 
 
В редакционната колегия на изданието са включени водещи специалисти от различни области на изкуствознанието, изобразителните изкуства и дизайна. Неоценима е работата, свършена от екипа на изданието, включваща изграждането и структурирането на онлайн платформата, графичния дизайн, коректурата и превода на текстовете. Усилията на екипа са насочени към естетическа визия на изданието, съобразена с максимална интерактивна функционалност и лекота на достъп през всякакви актуални електронни устройства. 
 
Като неотделима част от издателската дейност на учебното ни заведение, едно динамично и високо професионално функциониращо електронно списание „Изкуство и критика“ би допринесло за издигането и подчертаването на авторитета, образователната и културна роля на Националната художествена академия. Но най-важната цел на изданието е да бъде вдъхновяваща и полемична платформа, където студенти, преподаватели, артисти и публика да се докосват до споделени открития и културни ценности, да откриват своите нови идеи и перспективи. 
 
На добър час!
 
Проф. д-р Маня Вапцарова
Главен редактор 

Сподели