Резултати от I етап на конкурса за "Експерт в Учебно-методичен отдел"

2022.09.12

На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободни позиции: „Експерт в УМО“
1. Допуска до интервю Борис Атанасов,Кристиян Тодоров,Деница Димитрова и Вяра Георгиева
Интервюто ще се проведе на 13.09.2022 г. по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 

Сподели