Резултати от проведен коннкурс за длъжността „Касиер счетоводство“ - I етап

2022.05.30

На основание заповед No 0143 – О от 19.05.2022 г. на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Касиер счетоводство“. 
Допуска до интервю Веселина Неделчева
 

Сподели