РИЗОнанс

2023.06.12

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ПО РИЗОГРАФИЯ В НХА
 
РИЗОнанс, Творческа работилница 1, Шипка 1
13 юни (вторник)
10:00 – 17:00
 
Нопойнт Ателие изгради цялостно оборудвано студио по ризография с цел увеличаване на популярността на печатната техника чрез създаването на пътуващо студио. 
 
Проектът има задача да обогати творческата и културна сцена в България с въвеждането на нови печатни техники. От друга страна, „РИЗОнанс“ би допринесъл за създаването на качествени международни контакти и осъществяването на ценен обмен при посещението на европейски студия от тази сфера. 
 
Първата спирка по маршрута е София, Ректорат на НХА, ул. Шипка 1.
С участието на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“:
Венцислав Нанов, Зорница Йовева, Маргарита Горастева, Биляна Дешева, Ангела Айтовска, Стефани Неделчева
academyposter.com
 
* Проектът РИЗОнанс е разработен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, чрез Програма „Възстановяване и развитие на частни културни организации“, 2022 г.

Сподели