С комплименти към завършващите бакалаври на НХА

2015.04.18

Уважаеми четвъртокурсници,
 
Академичната общност на НХА ви благодари за упоритата работа по време на вашето следване в бакалавърските ни специалности. Оценявайки високото качество на вашата подготовка и личния ви творчески потенциал ще се радваме да продължите образование си отново при нас, в магистърските ни програми.
За вас НХА прие редица облекчения в процедурите по кандидатстване в същата специалност на о.к.с. „Магистър“, а именно:
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „Магистър“ се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване на комисия, назначена от Ректора на НХА, с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио, от собствени работи.
Завършилите НХА, през 2014/2015 година и кандидатстващи за продължаване на обучението си в о.к.с. „Магистър“, в същата специалност ще участват в класацията с оценката получена на дипломната защита за о.к.с. „Бакалавър“.
При получаване на равен бал, за балообразуващ се смята средният успех от обучението в о.к.с. „Бакалавър“.
Отпада и представянето на портфолио, ако кандидатствате в същата специалност за о.к.с. „Магистър“.
 
Първи прием – 6 и 7 юли 2015
Документи за кандидатстване за избраната от вас магистърска програма към съответната специалност може да подадете от 19 до 29 юни 2015 в Учебно-методичния отдел:
Телефон за контакт: 029881702
 
Очакваме ви!

Сподели