Семинар

2014.06.04

Плазма и иновативни самодиагностиращи се защитни покрития в реставрацията
9–10 юни, 2014
9:30–16:00 часа
НХА, бул. Цариградско шосе № 73, ет. 2, ат. 30,

 
Семинарът е предназначен за всички лица, отговорни за вземането на решения в сферата на културното наследство, които искат да са в крак с модерните технологии. Семинарът се препоръчва и за:
– Реставратори, студенти, преподаватели и научни изследователи

– Куратори и персонал към музеи, както и всеки ангажиран в сферата на културното наследство

Програма на семинара

Сподели