Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2024/2025 година

2023.09.19

Посолството на Швейцария в България, в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната/учебната 2024/2025 година.
Стипендиите се отпускат от Швейцарското федерално правителство.
 
Краен срок за подаване на документи: 20 ноември 2023 г.
 
Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:
Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството;
Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
Постдокторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.
 
Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.
 
След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.
 
Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 20 ноември 2023 г.
 
Кандидатите преминават през три етапа на оценка:
– по документи;
– с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември и началото на декември 2023 г. в София;
– предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.
 
Критерии за оценка:
– научният опит на кандидата;
– качествата на изследователския проект или творческа работа;
– възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.
 
Крайният резултат се обявява през месец май 2024 г.
 
Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет. Те се предоставят чрез директен контакт с г-н Димитър Димов (контактите по-долу).
 
Лице за контакт:
Димитър Димов, Център за академични изследвания – София
Адрес: ул. „Стефан Караджа“ 7, вх. В, ет. 2, София 1000
Тел.: (02) 980 08 43; Имейл адрес: dimov@cas.bg
 

Сподели