Стипендии на германската служба за академичен обмен (DAAD) за 2022/2023 учебна година

2021.10.04

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 2022/2023
 
1. Стипендии за студенти
 – Летни немски курсове в Германия (срок за кандидатстване: 01.12.)
 
2. Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски)
– в областта на музиката (срок за кандидатстване: 27.09.)
– в областта на архитектурата (срок за кандидатстване: 30.09.)
– в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 02.11.)
– в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 15.11.)
– в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.)
 
3. За докторанти и пост-докторанти (немски или английски)
– Изследователски стипендии – до 6 месеца
(срокове за кандидатстване: 15.11. / 02.05.)
– Изследователски стипендии – 7 до 12 месеца
(само за докторанти – срок за кандидатстване:
15.11.)
– Билатерална докторантура / Cotutelle
(срок за кандидатстване: 15.11.)
 
4. За университетски преподаватели и учени
(немски или английски)
– Стипендии за изследователски престой
1 до 3 месеца (срокове за кандидатстване:
15.11. / 02.05.)
– Работен престой на университетски преподаватели
в областта на архитектура, изкуство
и музика) (срокове за кандидатстване: 15.11. / 02.05.)
– Двустранен обмен – от 7 дни до 3 месеца
(срокове за кандидатстване: 15.11. / 02.05.)
 
 
Допълнителна информация:
Daniel Kulesza: daniel.kulesza@outlook.de (ТУ София)
Andreas Chetkowski: andreas.chetkowski@gmail.com (ВТУ)
Jacqueline Dyballa: jdyballa@hotmail.com (СУ)
Facebook: DAAD Lektorate Bulgarien
http://www.funding-guide.de/

 

Файлове за изтегляне

Сподели