Студенти от НХА реализират стенописи в 199 ОУ „Апостол Св. Йоан Богослов“

2015.06.01

Започна реализацията на два стенописни проекта – дипломни работи на студенти от НХА, специалност „Стенопис“, от курса на проф. д-р Боян Добрев. 
Стенописите са разположени в 199 ОУ „Апостол Св. Йоан Богослов“ – на фасадата и в големия салон на училището. 
 
На фасадата на училището, около главния вход ще бъде изпълнен проектът на Виктория Ризова. Тема на творбата е „Знанието“, изобразено като слънце от букви и олицетворяващо енергията която дава духовната съхраняваща и извисяваща ни сила. Паното ще се изпълни в керамична техника, поради необходимост от синхрон със съществуващата архитектурна среда и трайност на материала. 
 
В големият салон ще бъде изработен проектът на Валя Георгиева, с тема „Фолклор“, посветен на българския фолклор. Елементите, които са в основата на стенописа са чановете, свързани с българския народен танц, обредните хлябове, шевиците и други. Всичко характерно за темата е съчетано в едно динамично визуално цяло, с техника – акрил върху стена. 
 
Стенописите се реализират със съдействието на Столична програма „Култура“ – 2015 г. по проект „Да изградим ума си чрез изкуство“.

Галерия

Сподели