СТУДЕНТИТЕ. ИЗЯЩНОТО В ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО

2021.11.29

9–23 декември 2021
Арт галерия НДК
 
Вернисаж – 9 декември 2021 г. (четвъртък), 17:00–19:00 часа
 
Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ ще отбележи 125 години от създаването на НХА с изложба в Арт галерия НДК. Вернисажът е на 9 декември 2021 г. от 17:00 до 19:00 часа.
 
През 2020 година специалността отбелязва 60 години от създаването на специалността в съвременния ѝ вид и 122 години от началото на преподаване на текстил в школи за изучаване на проектиране и текстилни техники непосредствено след откриването на Националната художествена академия като Държавно рисувално училище през 1896 година (1898 – 2020). Изложбата е част от предвидените събития свързани с честването на юбилея на специалността. 
 
Целта на изложбата е да покаже позицията, търсенията и постиженията на студентите и екипа на специалност „Текстил- изкуство и дизайн“ в областта на текстилното изкуство през последните 10 години. В експозицията са включени тъкани произведения с различни сюжети и стилови характеристики, които продължават добрите традиции в българската текстилна школа. Макар, че запазват част от традициите, те са иновативни доколкото формално могат да бъдат определени като рисунка, живопис и скулптура, създадени с текстилни материали и техники.
 
Включени са произведения, които са характерни за пътя, който текстилните практики изминават, за да бъдат определени като текстилно изкуство, но също и съвременни концептуални творби.
 
Освен преодоляване на декоративното, навлизането в територията на изящното изкуство става и чрез пространствени триизмерни решения.
 
Много определяща е ролята на материала. Намирането на материал, който да е не само средство за изобразяване, но да въздейства и внушава сам по себе си, да отговаря на идеята на произведението е тенденция, която запазва своето значение и до днес. Участват също традиционно определяни като дизайн функционални предмети, които обаче носят послания, а посланията винаги се свързват с изящното изкуство. Включени са и произведения, които използват съвременни медии: видео-документация на пърформанс, видеоарт, инсталация, обект, които са далече от декоративното и приложното. И като контрапункт показваме и първоначални опити за изразяване с различни материали и средства на няколко студенти от първи курс.
 
Тази панорама от различни посоки, в които работят нашите студенти показва широките възможности, които специалност „Текстил- изкуство и дизайн“ дава на своите възпитаници.
 
проф. д-р Аделина Попнеделева
 

Галерия

Сподели