Трасиращи елементи

2015.03.17

Време, място & още живот
Лекция на Фил Томсън
 
19 март 2015 от 11:00 часа
Ателие № 30, Факултет за приложни изкуства, 
бул. „Цариградско шосе“ 73
 
Фил Томсън е британски художник и автор, с дългогодишен опит като изследовател на дизайн процеса, в полето на визуалната комуникация. Негов актуален обект на изследвания е зоната на паметта и носталгията, чрез провокативна деконструкция на собствени изображения. 
Фил Томсън е старши преподавател в Университета на град Бирмингам, където повече от тридесет години преподава графичен дизайн. Той е действителен член на Кралското общество на художниците и Магистър на изкуствата по дизайн.
 
Лекцияна на Фил Томсън в НХА е по програма „Еразъм+“ за осъществяване на преподавателска мобилност с цел преподаване.  

Файлове за изтегляне

Сподели