Удължаване на дистанционното обучение в НХА до 31 март 2021 г.

2021.03.25

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед № РД–01–173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, се удължава действието на  Заповедта на ректора на НХА № 0055 – О/11.03.2021 г.,  регламентираща  дистанционната  форма на обучение в НХА.
Удължението да се счита до 31 март 2021 г. (включително).

 

Сподели