Заключителна кръгла маса по проект „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България“

2018.07.23

На 27 юли 2018 г., петък, от 11:00 ч. в галерия „Академия“ на НХА ще се проведе заключителна кръгла маса на проекта на Института за изследване на изкуствата при БАН „Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България“ към НФ „Научни изследвания“ (ДФНИ К 02/8 от 12.12.2014.) Ще бъде прочетен кратък отчет за проведените теренни и други изследвания у нас, в Македония, Гърция, Сърбия и Албания. Членовете на научния колектив ще представят свои изследвания по темата на проекта. Техните текстове, отпечатани в разширен брой на списание „Проблеми на изкуството“, ще бъдат представени в края на кръглата маса, а така също и демонстриран двуезичния сайт на проекта.

Сподели