Заповед на Ректора на НХА за завършване на 2019/2020 учебна година, в епидемиологична обстановка в РБългария

2020.05.15

Заповед № 0141-О от 15.05.2020 г. за завършване на учебната 2019/2020 г.

Сподели