Калиграфия (MA)

www.academyposter.com
 
Магистърската програма „Калиграфия“ има за цел да даде на студентите възможност да се запознаят и усвоят принципите, методите и техниките за създаване на калиграфия, което ще им даде основа за изяви в областта както на авторската калиграфия, така и в областта на прилагане на усвоените изразни средства в сферата на приложната графика и графичния дизайн. Изкуството на приложната графика е най-динамичното и най-пряко свързаното с директното потребление в обществената практика. Неговата повсеместност, изразяваща се с тотално визуално присъствие, ни обкръжава в нашето всекидневие. Това присъствие прави образованието в тази област особено нужно, не само в помощ на преките ползватели (всички потребяващи информационно-рекламни и визуално-комуникативни произведения), а и с присъствието в практиката на автори-творци, въздействащи чрез многообразните проявления на специалността и като своеобразни социални и естетически корективи. От своя страна, зоната на авторската калиграфия пък би могла да насочи студентите към една особена, абсолютно специфична област на изява, в която те биха могли да развият и напълно разкрият артистичния си потенциал като създатели на уникални произведения на графичното изкуство.
Основните изучавани дисциплини са „Авторска калиграфия“, която е предназначена за художници, чиито интереси за творческа изява се простират в сферата на съвременната европейска калиграфия и „Практическа калиграфия“ очертаваща една специфична сфера на графичния дизайн, в която той бива осъществен с помоща на калиграфските методи и похвати. Съдържанието на програмата се характеризира и с разнообразие на други авторските и проектантски задачи (всички видове визуална комуникация, плакати, хералдични знаци, емблеми, запазени знаци, печатни рекламни цялости, уебдизайн, различни произведения на екранната графика и много други).
В широко професионален аспект художниците-калиграфи могат да участват в цялостния художествено-творчески живот и като творци с разнообразни възможности. Благодарение на получените знания те се изявяват и като автори във всички видове жанрове на изобразителното изкуство, ползващи получените професионални знания като основна база за обогатяване на своя индивидуален талант и създаване на нови авторски произведения с особено типичния за днешната епоха дух на свобода и липса на конкретни ограничения.
В периода на обучение се работи по собствен индивидуален творчески и практически план за усъвършенстване в предпочитаната от всеки студент посока и в съответствие с личните качества и дарба. Магистрите завършили програма „Калиграфия“ притежават възможности на автори със значителна обществена значимост. Областите за професионална изява на магистрите са художници на свободна практика, оценители, експерти, университетски преподаватели, арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, ръководители на културни институции в страната и чужбина.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р КРИСТИНА БОРИСОВА
проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ
проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ
преп. д-р ДОЧКА КИСЬОВА-ГОГОВА
преп. ТАНЯ ДЕЧЕВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели