Николай Лазаров Цачев, доцент

28.07.1959, Габрово
ССХУ – Казанлък, 1978
ВИИИ „Н. Павлович“, илюстрация и оформление на книгата, 1986
Доцент, катедра „Книга и печатна графика, дисциплина илюстрация
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“' – гост преподавател към катедра ФТОФ, графичен дизайн
e-mail: nikolai.tsachev@abv.bg
 
 
 
 
 
Творчески прояви:  Илюстрации за учебници: „Литература“ 5,6,7 клас, „Математика“ 1кл. „Информационни технологии“ 1,2 кл. /изд.“Булвест 2000“/ и др.
Дизайн на учебници и помагала – издателства „БГ Учебник“, „Регалия 6“, „Булвест 2000“ 
Дизайн и илюстрации „Кариерно ориентиране на учениците“  и „Наръчник на кариерния консултант“ /процедура БГ051P00014.3.02- 0001 /- МОН
Илюстрации и дизайн  /проект BG051PO00 2 .3. 01/ “Превенции за безопасност и здраве при работа“ - МТСГ
Дизайн и илюстраци на „Преди сътворението“- роман, „Българско – английски идиоми“, „Белият конник“-поезия и др.
Спечелени конкурси на МОМН за учебници и помагала на издателства БУЛВЕСТ 2000, РЕГАЛИЯ 6, ПЛАНЕТА.
Конкурси за пощенски марки „120 години оперно дело в България“, „120 години касационен съд“, „Трета българска държава“ и други. Поредица от детски книги по проект на Комитета за българите в чужбина.
Илюстрация и графичен дизайн на множество учебници, помагала, книги, рекламни издания, пощенски марки, вестници и списания. Главен художник на ИСМ компания, на сп. „Мисъл“ и сп. „Счетоводство“.

Галерия

Сподели