Регина Ванчова Далкалъчева, доцент д-р

14. 04. 1964, София
1983 – Национална художествена гимназия за изящни изкуства „Илия Петров“, София
1990 – Национална художествена академия, София, специалност „Илюстрация и художествено оформление на книгата“  
1997-1998 – Академия за приложни изкуства, Виена (Universität für angewandte Kunst / Wien), специалност „Реклама и визуална комуникация“
Доцент, катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“, дисциплините „Илюстрация“, „Арт книга“ и „Композиция-книга“
о.н.с. „Доктор“, дисертация на тема: „Авторски издания за деца реализирани на немскоезичния книжен пазар в периода 1970 - 2010 г. Водещи художници-илюстратори и съвременни тенденции.“
Заместник Декан на Факултета за изящни изкуства, НХА
2009; 2010; 2011 – Серия лекции и уъркшопове проведени в Duksung Women’s University, Сеул, Република Корея и Fachhochschule Münster / Department Design, Мюнстер, Германия.
Член на СБХ, България.
Почетен член и член на GEDOK, секция Мюнхен, Германия.
Почетен член на международно жури в рамките на фестивал за манга комикс „Annual Duksung Global Dream Sketch Festival“, Duksung Women’s University, Сеул, Република Корея.
Сътрудник на Internationale Jugendbibliothek / IJB München, Германия.
 
e-mail: r.dalkalacheva@nha.bg
 
 
 
 
Творчески стипендии:
2017 – Стипендиант на Kulturreferat der Landeshauptstadt München, творчески престой във „Вила Валдберта“ (Villa Waldberta), Фелдафинг, Германия 
2013 – Стипендиант на Internationale Jugendbibliothek / IJB München, Мюнхен, Германия
 
Самостоятелни изложби:
2016 – „ЕНИГМА / КриптоГрафика / КриптоКалиграфика / Авторски арт книги / Арт книги уникати“ („ENIGMA / KryptoGraphik / KryptoGraphie/ KünstlerBücher / UnikatBücher“), Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ерланген, Германия
2015 – „Витрини на суетата / Арт книги“ („Schaufenster der Eitelkeit / Künstlerbücher“), галерия „Schatzkammer / IJB“, Мюнхен, Германия
2015 – „Mandylion / Aquagraphie“, галерия „Heimatmuseum / Weiler im Allgӓu“, Вайлер, Алгой, Германия
2014 – „По стъпките на водата / Акваграфии“ („In Spuren des Wassers / Aquagraphie“), Център за съвременно изкуство „KunstForum / HerzPraxis Pasing“, Мюнхен, Германия
2014 – „Арт книги / Homo faber“, галерия „galerieGEDOKmuc“, Мюнхен, Германия
2013 – „Magnificat / Арт книги“, галерия „Schatzkammer“, Internationale Jugendbibliothek, Мюнхен, Германия
 
Участия в колективни изложби:
2019 – „Пътят на коприната: от традицията към съвременността“ (българо-китайска изложба на съвременно изкуство с участието на НХА, София и CAFA, Пекин), Национална галерия, София
2019 – „8-мо Международно триенале на графиката / София 2019“ (Eighth International Triennial of Graphic Arts Sofia 2019), галерия „Шипка 6“, СБХ
2019 – „Графични трансформации /3“, Български културен институт, Варшава, Полша
2019 – „4th GLOBAL PRINT /2019“, Португалия
2019 – „Графични трансформации /2“, „Galeria wa UMCS“, Университет Мария Склодовска-Кюри, Люблин, Полша
2019 – „По Стара планина до Черно море“, (българо-китайска изложба на съвременно изкуство с участието на НХА, София и CAFA, Пекин), Имперски музей на изкуството и галерия „Таймяо“, Пекин, Китайска народна република
2018 –  „Малки графични форми / 6-ти форум“, галерия „Арт алея“, София
2018 – „Инсталационни графични форми / дигитална графика / арт книга“, галерия „Етюд“, София
2018 – „Вход / Изход“ – изложба съвременна алтернативна графика, галерия „Методи-Мета Петров“, Димитровград, Република Сърбия
2018 – „Идентичност между символика и цветове“, галерия „Академия“, София
2017 – „Живот по реката / Животът река“ („Leben am Fluss / Das Leben als Fluss“), галерия „galerieGEDOKmuc“, Мюнхен, Германия
2017 – „Вход / Изход“, галерия „Шипка 6“, СБХ, София
2017 – „Изложба на преподаватели от НХА / София“, Център за съвременно изкуство, Подгорица,  Република Черна гора
2017 – „Изложба 120 години НХА. Преподавателите“, галерия „Шипка 6“, СБХ
2016 – „Изложба на преподаватели от АТЕЛИЕТО на НХА в Cité Internationale des Arts / Париж“, галерия „Академия“, София 
2015 – „Водата“ („Über Wasser“), галерия „Kornhaus Museum / Weiler im Allgӓu“, Вайлер, Алгой, Германия
2013 – „Арт книги / Алтернативен поглед върху  книгата“ („Künstlerbücher / Eine alternative Bücherschau“), галерия „galerieGEDOKmuc“, Мюнхен, Германия
2013 – „АБВ – Изкуството на книгата / Водещи илюстратори от Австрия, България, Сърбия“, музей „Земята и хората“, София
2013 – „Randеzvous II“, Гьоте институт, София – арт проект на GEDOKmuc / Мюнхен и художнички, стипендианти на Културния реферат на гр. Мюнхен (Kulturreferat der Landeshauptstadt München)
 
Куратор  /  Участие в международни художественотворчески проекти:  
2018 - 2019 – Международен художественотворчески проект „Графични трансформации / Дигитална графика /Арт книги“ с участието на преподаватели и студенти от: НХА, магистърска програма „Илюстрация“; СУ „Св. Климент Охридски, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“; Университет Мария Склодовска-Кюри, департамент за „Визуални изкуства“, Люблин, Полша. В рамките на проекта са реализирани четири съвместни изложби в София, Люблин, Варшава.
2016 - 2017 – Куратор и участник в международен художественотворчески проект „Живот край реката / Животът река“ („Leben am Fluss / Das Leben als Fluss“) – с участието на художници и германисти от България, Германия, Република Корея и Китай. Артпроектът е осъществен в партньорство с GEDOK / München и е финансиран от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия.
2012 – Участие в международен художественотворчески проект „Езикът на тялото“ („Körpersprache“) – кураторски проект, иницииран и осъществен от GEDOK / München, финансиран от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия.
2012 – Международен художественотворчески проект „Randеzvous I“ – кураторски проект, иницииран и осъществен от GEDOK / München, финансиран от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия.
2010 - 2011 – Участие в международен художественотворчески проект „Арт / Позиции“ („Art / Posizionen“) – кураторски проект, иницииран и финансиран от Академията за политически науки / Тутцинг (Akademie für politische Bildung / Tutzing), Германия.

 

Галерия

Сподели