Конкурс на Българската народна банка за изработване на художествена проекти

Краен срок: 2023.09.18

Българска народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на:
 
– медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“ от серията „Български творци“;
– сребърна възпоменателна монета „100 години лека атлетика в България“;
– златна възпоменателна монета „Св.св. Петър и Павел“ от серията „Българска иконография“;
– сребърна възпоменателна монета „200 години от издаването на Рибния буквар“ от серията „Българско възраждане“;
– сребърна възпоменателна монета „Българската гайда“ от серията „Български традиции и обичаи“.
 
Срок за представяне на проектите:
 
– медната възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“ – 18 септември 2023 г.;
– сребърната възпоменателна монета „100 години лека атлетика в България“ – 19 септември 2023 г.;
– златната възпоменателна монета „Св.св. Петър и Павел“ – 20 септември 2023 г.;
– сребърната възпоменателна монета „200 години от издаването на Рибния буквар“ – 21 септември 2023 г.;
– сребърната възпоменателна монета „Българската гайда“ – 25 септември 2023 г.
 
Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg. При желание същите могат да бъдат получени и на хартиен носител в сградата на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на каса № 1 - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 15:45 часа, междинни почивки от 10:00 до 10:45 часа и от 14:30 до 14:45 часа.
 

 

Файлове за изтегляне