Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2017 г.

Краен срок: 2017.03.10

Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 10 март 2017 година. 
 
Финансовите разчети и съдържанието на проектите да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от ДБ за присъщата на НХА художествено-творческа дейност, които са на разположение в Учебно-методичния отдел и в сайта на НХА. 
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 25 ноември 2017 г.
 
 
Заповед за откриване на конкурсната процедура
 
Указания за представяне на конкурсен проект
 
Списък на одобрените проекти, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна или художествено-творческа дейност през 2017 г.
 
Списък на отклонениете за финансиране от държавния бюджет проекти по присъщата на НХА научна или  художествено-творческа дейност през 2017 г.