Магистърски програми

  • Живопис (МА) Магистърът по живопис доразвива своята професионална квалификация и опит в рамките на одобрена лична програма и з...
  • Стенопис (МА) Магистърът по стенопис специализира и доразвива по свой свободен избор и творчески тези – знания и умения з...
  • Скулптура (МА) Магистърът по скулптура е високоспециализиран професионален художник в областта на изобразителното изкуство. Прил...
  • Скулптура – форма и движение (МА) Магистърската програма „Скулптура – форма и движение“ мотивира студентите да се развият като ав...
  • Графика (МА) Магистърът по „Графика“ получава възможност да развива таланта си активно и свободно, подпомаган от с...
  • Илюстрация (МА) Обучението в магистърска програма „Илюстрация“ е напълно адекватно на съвременните световни тенденции и п...
  • Изкуство на книгата (МА) Образователно-квалификационната степен „магистър“ извежда на по-високо ниво овладяването на художественат...
  • Графичен дизайн (МА) Смисълът и значението на графичната комуникация в различните области на живота, определя отговорната социална рол...
  • Шрифт (МА) Изкуството на шрифта в неговите два аспекта – шрифтов дизайн и типография – заема особено важно място...
  • Графичен дизайн на непечатни медии (МА) Програмата „Графичен дизайн на непечатни медии“ извежда на по-високо качествено ниво философията и пласти...