Обяви за свободни позиции за НХА – Филиал Бургас

2018.08.23

Резултати от проведена конкурсна процедура за обявените по-горе административни длъжности в НХА - филиал Бургас:
 
Комисия назначена с заповед  на Ректора на НХА в състав:
Председател
Професор Георги Янков
Директор НХА филиал Бургас
и членове
1.доцент Димо Колибаров
заместник директор НХА филиал Бургас
2.професор Светлозар Бенчев
Декан на Изящен факултет
3.Доцент Мирослав Богданов
Декан на Приложен факултет
4.Димитринка Рафаилова
И.д. главен счетоводител
5.Свилена Челебийска – Матеева
Началник Учебно-методичен отдел
 
След проведеното интервю на 23.08.2018 г.  с допуснатите кандидати  от първи етап на конкурса за административни длъжности за нуждите на НХА- Филиал Бургас, lзе следното решение: Избира за назначаване  на обявените административни длъжности за нуждите на НХА - Филиал Бургас, както следва:
 
Експерт Учебно-методичен отдел – Преслава Стефанова Казакова
Старши счетоводител – Гергана Петкова Златанова
Секретар – Невена Делчева Проданова
Домакин – Живко Янков Илчев
 

Резултати от първи етап 
на конкурсната процедура за свободни позиции за длъжности в НХА - филиал Бургас:
Днес , 20.08.2018 г. комисия в състав :
Председател: проф. Георги Георгиев Янков
Членове: 1. Свилена Челебийска - Матеева – началник УМО
2. Димитринка Бончева Рафаилова – Гл.счетоводител
3. Илияна Методиева Стоева – експерт човешки ресурси
4. Деляна Натан – юрист
на основание заповед № 0159-О от 14.08.2018 г. разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за свободни позиции в НХА – филиал Бургас. След извършена селекция, комисията взе следните решия:
 
За позиция „ Секретар“
Допуска до интервю на 23.08.2018 г. в Културен център "Морско казино"  следните кандидати:
Пролетина Иванова Манолова
Невена Делчева Проданова
Невена Димитрова Джуркова
Весела Крумова Георгиева
Галина Стоянова Иванова
Лазарина Иванова Георгиева
Ива Димитрова Ценова
Мария Чавдарова Стоянова
Екатерина Атанасова Джутева
Атанас Пламенов Маринков
 
За позиция „ Инспектор учебни въпроси“
Допуска до интервю на 23.08.2018 г. в Културен център "Морско казино" следните кандидати:
Атанас Пламенов Маринков
Пролетина Иванова Манолова
Златина Георгиева Николова
Невена Димитрова Джуркова
Лазарина Иванова Георгиева
Ива Димитрова Ценова
Преслава Стефанова Казакова
 
За позиция „Старши счетоводител“
Допуска до интервю на 23.08.2018 г. в Културен център "Морско казино" следните кандидати:
Елка Маринова Георгиева
Тончо Любомиров Раев
Гергана Петкова Златанова
Златина Пенева Попова
Людмила Стефанова Иванова
Пенка Димитрова Тодорова
 
Не допуска до следващ етап следните кандидати:
Веселина Атанасова Факалиева
Женя Константинова Димова
 
За позиция „Домакин“
Допуска до интервю  на 23.08.2018 г. в Културен център "Морско казино" следните кандидати:
Тончо Любомиров Раев
Янка Русенова Бодурова
Веселина Атанасова Факалиева
Живко Янков Илчев
Дилян Димитров Иванов
Атанас Пламенов Маринков
Пенка Димитрова Тодорова
 
Не допуска до следващ етап следните кандидати:
Нела Петкова Тодорова
Костадинка Димитрова Андонова
 

 
ОБЯВЛЕНИЕ:
 
Националната художествена академия обявява следните свободни позиции за длъжности в НХА – филиал Бургас:
 
Една позиция за длъжност „Инспектор  учебни въпроси“
Една позиция за длъжност „Старши счетоводител“ 
Една позиция за длъжност „Секретар“
Една позиция за длъжност „Домакин на сградата на филиала на НХА в гр. Бургас“
 
 
Политика за защита на личните данни на служители и кандидати за служители

Сподели