История и отчет

 
През академичната 2021/2022 година Национална художествена академия осъществи дейностите по мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал по одобрения проект по програма „Еразъм+“ за мобилност в сферата висшето образование със страни членки на Европейския съюз (програмни страни).
В края на академичната година, НХА има сключени 94 действащи двустранни споразумения за обмен по програма „Еразъм+”, с институции в програмни страни. Освен това, академията има сключени и 14 двустранни споразумения с институции в партниращи страни.
През академичната 2021/2022 г. към съществуващите споразумения бяха добавени и нови – Технологичен университет в Бърно, Институт за изкуство и дизайн в Прага, Академия за изящни изкуства в Бари и Университет за приложни науки и изкуство в Хилдесхайм.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА
През 2021/2022 г. на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии в Европа са заминали 20 студенти от НХА, съответно – 13 през първи семестер и 7 през втори. За своите обмени, студентите са избрали партньорски институции предимно в Италия, Белгия, Австрия, Испания, Словакия, Германия и Полша. Трима студенти са осъществили успешно и мобилност с цел практика в избрани фирми и организации в Германия, Италия и Белгия.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА
През академичната 2021/2022 година в НХА са приети 14 студенти от партньорски институции в Испания, Германия, Италия, Турция, Литва, Чехия и Словакия. Те са приети в катедрите: „Скулптура“, „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“, „Графика“, „Живопис“, „Книга, илюстрация и печатна графика“, „Сценография“, „Индустриален дизайн“ и „Рекламен дизайн“.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА
През 2021/2022 г. в програмни страни на обмен по програма „Еразъм+” са заминали:
        - 3 преподаватели с цел преподаване:
  • проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“, в Сасари, Италия;
  • гл. ас. д-р Светлин Балездров, катедра „Рекламен дизайн“, във Варшава, Полша;
  • гл. ас. д-р Юлиан Станкулов, катедра „Живопис“, във Венеция, Италия.
Осъществена е и 1 мобилност на персонал с цел обучение:
  • Елена Кулинска, Експерт „Международна дейност“, във Варшава, Полша.
Проф. Божидар Бояджиев осъществи първия обмен в Академията за изящни изкуства „Марио Сирони“, Сасари и представи две лекции на италиански език пред преподаватели и студенти от бакалавърска и магистърска степен в специалност „Живопис“.
В присъствието на студенти от всички специалности във венецианската академия беше представен и изпълнен пърформанса „Лични граници“ с автори гл. ас. д-р Юлиан Станкулов и Ялмур Станкулова. Проектът изследва взаимоотношенията на художника с реалността.
Гл.ас. д-р Светлин Балездров от катедра „Рекламен дизайн“ на НХА и Елена Кулинска от Международен отдел на НХА осъществиха мобилност по програма Еразъм+ в партньорската Академия за изящни изкуства във Варшава, Полша (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie). Посещението на двамата представители на НХА съвпадна с откриването на съвместната експозиция плакат с автори ректорът на Националната художествена академия в София – проф. Георги Янков и ректорът на Академията за изящни изкуства във Варшава – проф. Блажей Остоя Лниски, която бе организирана от Българския културен институт във Варшава и Посолството на Република България в Полша по повод на 24 май.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА
През 2021/2022 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от програмни страни:
  • д-р. Сергиуш Кухчински в катедра „Метал“, от Луч, Полша;
  • д-р Сузана Вагнер Хорватовичова в катедра „Изкуствознание“, от Прага, Чехия;
Освен посочените преподавателски мобилности, в НХА са реализирани и няколко мобилности на персонал с цел обучение, в т.ч.:
  • Трима преподаватели от Академията за изщяни изкуства в Бари - Проф. д-р Джузепина Петруцели, проф. Кармела Мария Патриция Д'Орацио и проф. Мауро Антонио Мецина;
  • Двама преподаватели от Университета по изкуства и дизайн „Мохоли-Нодж“ (МОМЕ) в Будапеща. – преп. Наги Истван и преп. Сандор Фовени.
Посещенията от Бари бяха по покана на ректора на НХА проф. Георги Янков. Целта им беше провеждането на първоначални съвместни срещи и контакти за подписване на споразумение за сътрудничество между двете художествени академии.
Посещенията от МОМЕ са свързани с откриване на изложба в галерия „Академия“, както и със срещи в сградите на НХА.

 

Отчет на НХА по програма "Еразъм+" за академичната 2020/2021 година

 
 
 
 
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година