ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НХА

811243 от 2017.11.24

Статус Изпълнява се
Решение АОР 811259
Обявление за поръчка АОП 811243
Обявление за сключен договор АОП 834662

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
2017-10-23 16:40:00
Приложения 2017-10-23 16:45:00
Протокол №1 2017-11-29 15:50:00
Уведомително писмо 2017-12-11 13:00:00
Протокол № 3 2018-01-19 11:30:00
Решение №0011-О 2018-01-19 11:30:00
Договор № 005/02.2018 2018-03-18 15:50:00
Допълнително споразумение №116/26.10.2021 2021-10-26 14-30-00
Допълнително споразумение №2/24.02.2022 2022-02-24 14:00:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване