Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по „Рисуване“ и „Живопис“, за нуждите на кат. „Общоакадемични дисциплини“-Филиал на НХА гр.Бургас

Краен срок: 2023.08.25

Конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство по „Рисуване“ и „Живопис“, за нуждите на катедра „Общоакадемични дисциплини“ – Филиал на НХА, гр.Бургас
Кандидат: гл.ас.д-р Александър Ташев
 
Материали:
Резюме на  гл.ас.д-р Александър Ташев
 
 
Рецензии:
проф. Виктор Паунов
проф. д-р Владимир Аврамов
 
Становища:
проф. д-р Здравка Василева
проф. д-р Величка Минкова  
доц. д-р Мария Андиркова
доц. д-р Иво Попов
доц. д-р Камен Цветков