Galerie im Traklhaus, Залцбург

За резидентска програма в Galerie im Traklhaus, Австрия на Научен съвет към НХА беше избран доц. д-р Йохан Йотов. Той ще осъществи своя престой в ателието в един от предложените от колегите в Залцбург периоди през 2022 г., поради ремонтни дейности през 2021 г.

Художничката, селектирана за резидентки престой в България през 2021 г. от Залцбург, беше госпожа Катрин Хюбер. Тя от своя страна осъществи творчески престой в град Бургас през месец август 2021 г.

Обмените се реализират по линия на сключеното споразумение за творчески резиденции между Национална художествена академия и Galerie im Traklhaus, Австрия.

Галерия