Профил на купувача - 2018

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
9080692 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ – 1- втори етаж” и обособяване на пространства за обучение на студентите от филиал на НХА, гр. Бургас” 2018-09-12
9072930 Доставка на нов автомобил при условия на финансов лизинг за нуждите на НХА 2018-02-22
9072325 Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на НХА 2018-02-06
9072206 Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на НХА - Прекратена 2018-01-15

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
878505 Решение откриване на процедура по чл. 79, ал. 1 – доставка на гориво за отопление за нуждите на НХА 2018-11-15
835067 Решение за откриване на процедура по чл.79, ал.1 - доставка на гориво за автомобили 2018-03-14